Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

6.9.2022.

Provedena akcija čišćenja uvale Martinska u sklopu projekta Plastic free zone

U sklopu projekta "Plastic free zone" - Kultura bez plastike je prirodna, financiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 02.09.2022. održana je akcija čišćenja plaže i pristaništa Martinska unutar ZK Kanal-Luka u Šibeniku. Ova akcija provedena je u suradnji s Udrugom Mladih u EU koji su posjetili Šibenik unutar programa ,,Europske snage solidarnosti'' koji promovira volonterski rad i solidarnost na lokalnoj i regionalnoj razini. Ovom prilikom im još jednom zahvaljujemo i na angažmanu oko podjele promotivnog materijala za posjećivanje Tvrđave sv. Nikole te na promociji Kanala sv. Ante kao Plastic free zone.