Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

6.6.2022.

Prva dionička radionica za donošenje Plana upravljanja ekološkom mrežom Srednji kanal – Murtersko more

U ABC Adriatic Business Centre upravo je u tijeku prva dionička radionica za donošenje Plana upravljanja ekološkom mrežom Srednji kanal – Murtersko more (PU 6130) koji obuhvaća područje ekološke mreže značajno za očuvanje ciljnih stanišnih tipova i ciljnih vrsta HR3000419 J. Molat-Dugi-Kornat-Žirje-Zlarin-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat, površine 85 276,74 ha. Područje se nalazi unutar dvije županije– Šibensko-kninske s oko 55 % površine i Zadarske županije s oko 45 % površine , a prema mjesnoj nadležnosti područjem upravljaju Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije i JU Natura Jadera Zadarske županije.

Na području ekološke mreže obuhvaćenim Planom upravljanja cilj je doprinijeti boljoj očuvanosti područja te očuvati dva ciljna stanišna tipa – Grebeni (1170) i Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje (8330) te jednu ciljnu vrstu dobri dupin (Tursiops truncatus).