Značajni krajobraz Rijeka Krčić

Istraži i doživi (Zanimljivosti)

Prirodne zanimljivosti

Rijeka Krčić s Krkom čini jedinstven hidrografski sustav s obiljem krško-hidrografskih i morfoloških fenomena. U dužini od desetak kilometara od vrela do Topoljskog slapa (ušća u Krku), Krčić se odlikuje dubokim i slikovitim kanjonom, koji u svom završnom dijelu obiluje lijepo otkrivenim fleksurama geoloških slojeva iz razdoblja trijasa i jure te interesantnim denudacijskim reljefnim oblicima. U tom kanjonu se nalaze i sedrena slapišta od kojih je najljepši Topoljski buk pod kojim izvire Krka. Krčić se odlikuje velikom raznolikošću staništa. Na vodena, močvarna i vlažna staništa uz samu rijeku nadovezuju se kamenjarski travnjaci i šikare na padinama kanjona. Flora ovog prostora nije u cijelosti istražena. Među svojtama ovoga lokaliteta značajan je broj endemičnih, ugroženih i zaštićenih svojti.

Zanimljivosti

Nekoć, u geološkoj prošlosti, Krka i Krčić činili su jedinstvenu rijeku. U novije doba, Krčić ljeti u potpunosti presuši, da bi podzemljem dao životnu snagu Krki. Ako vas put u proljeće nanese u Suho polje na kraju Napoleonova puta, ugledat ćete bezbroj endemskih leptira, dalmatinskih okaša.