Spomenik prirode Vrela rijeke Cetine

Istraži i doživi (Zanimljivosti)

Prirodne zanimljivosti

Vrela rijeke Cetine ubrajaju se među najljepša krška vrela Hrvatske. Spomenik prirode obuhvaća tri glavna vrela rijeke Cetine: Veliko ili Cetina vrilo, Vukovića vrilo i Batića vrilo te prvih 200 metara toka. Vrela su nastavci izoliranih podzemnih tokova Dinarskog masiva, što u dodiru s nepropusnim stijenama izbijaju na površinu. Vrela se nalaze u podnožju Dinare, na prosječnoj nadmorskoj visini od 380 m, na sjeverozapadnom dijelu Cetinskog polja nedaleko od Vrlike. U blizini vrela nalazi se nekoliko važnih speleoloških objekata među kojima se ističu Gospodska pećina, Ćulumova pećina, Kotluša koje su ujedno najveći speleološki objekti u Šibensko-kninskoj županiji.

Zanimljivosti

Najveće i vodom najizdašnije je Veliko vrilo koje je ujedno potopljeni speleološki objekt istražen u dužini od 150 m. Vodu iz izvora i danas za piće koriste stanovnici okolnih sela