Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 
Kanal luka

Veličanstveni ulaz u kameni grad

Saznaj više
 
Žutsko - sitska otočna skupina

Plavo-bijeli sklad

Saznaj više
 
Vodeni tok i kanjon Čikole

Nemilosrdna ljepota kamena

Saznaj više
 
Gvozdenovo – Kamenar

Pluća Šibenika

Saznaj više
 
Rijeka Krka – donji tok

Prokljansko jezero – drugo po veličini jezero u Hrvatskoj

Saznaj više
 
Rijeka Krka – gornji tok

Rijeka u gradu, grad na rijeci

Saznaj više
 
Stara Straža

Valovito svijeni slojevi Zemljine kore

Saznaj više
 
Tvrđava sv. Nikole

UNESCO-ov biser u zaštićenom prirodnom području Kanala sv. Ante u Šibeniku

Saznaj više
 
Posjetiteljski centar Kanal sv. Ante

Mjesto dodira rijeke i mora, razmjene znanja i iskustava

Saznaj više
Saznajte više

Zaštićena područja

U kategoriji značajnog krajobraza na području Šibensko-kninske županije zaštićeno je čak šest lokaliteta, jedan spomenik prirode i skoro šezdeset lokaliteta ekološke mreže Natura 2000. Tu je i kulturno-povijesni spomenik pod zaštitom UNESCO-a, Tvrđava sv. Nikole, koja se zajedno sa svojom kontaktnom zonom nalazi u značajnom krajobrazu Kanal-Luka u Šibeniku. Ovim područjima s raznolikom i jedinstvenom florom i faunom te iznimnim geomorfološkim nasljeđem upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije koja djeluje od 2007. Osnovna zadaća ustanove je zaštita, održavanje i očuvanje izvornosti prirode i održivog korištenja prirodnih i kulturnih dobara na područjima kojima upravlja, za dobrobit građana, posjetitelja i budućih generacija.

Posjetiteljski centar Kanal sv. Ante

Mjesto dodira rijeke i mora, razmjene znanja i iskustava
Posjetiteljski centar Kanal sv. Ante
Saznajte više

Prirodna baština

Flora

Biljni svijet zaštićenih područja Šibensko-kninske županije je vrlo raznolik. Zaštićena područja, uključujući značajne krajobraze i područja ekološke mreže Natura 2000, sastoje se od morskih i kopnenih područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i staništa.

Fauna

Zbog velikog broja raznolikih staništa, fauna zaštićenih područja Šibensko-kninske županije je također neobično bogata, a u zaštićenim područjima ove županije žive mnogobrojne ugrožene, rijetke, ali i neobične životinjske vrste.

 

Mareografska postaja Šibenik – kanal sv. Ante

Mareograf u realnom vremenu prati mi­jene plime i oseke, brzinu ulazne i izlazne struje, visinu valova, tem­peraturu mora i druge indikatore.

Podvodna kamera

Podvodna kamera nalazi se na lokaciji Martinska – Šibenik na dubini od 5m. Prijenos slike je uživo, u realnom vremenu.

Mjerna postaja Prokljan

Postaja Raslina-Prokljan mjeri razinu mora putem radarskog senzora i meteorološke parametre. Podaci se mjere svake minute, a šalju se svakih 10 minuta.

Brošure

Novosti